जिल्‍हा परिषद आदेश

अं.न.विभागाचे नांवशीर्षकसंकेतांक क्रमांकआदेश दिनांकडाउनलोड
1 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.कविता तानाजी लांडगे, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र साखळोली. 202302169103616/02/2023
2 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत संगमेश्वर. 202302159103315/02/2023
3 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत संगमेश्वर. 202302159103415/02/2023
4 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत संगमेश्वर. 202302159103515/02/2023
5 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विनोद रघुनाथ सकपाळ ता. चिपळूण रु.153380/-202302079105407/02/2023
6 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनिल दाजी मोहिते ता. चिपळूण रु.72812/-202302079105507/02/2023
7 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अनिल महादेव जगताप, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र देव्हारे ता.मंडणगड. 202302089103107/02/2023
8 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.सुजाता साताप्पा घराळ, परिचर, पंचायत समिती संगमेश्वर. 202302089103207/02/2023
9 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संदिप तुकाराम रेवणे, हवालदार, बांधकाम विभाग चिपळूण, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202302069102206/02/2023
10 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.नेहा रविउदय जाधव, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती मंडणगड. 202302039102003/02/2023
11 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.सुशांत महादेव नगरकर, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती मंडणगड. 202302039102103/02/2023
12 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना कार्यारंभ आदेश देणे बाबत. (लांजा)202302099105903/02/2023
13 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत. (लांजा)202302099105802/02/2023
14 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2022 - 23 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिलीप लखु कदम ता. लांजा रु.116830/-202302029105102/02/2023
15 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2022 - 23 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. देवदास हरी कांबळे ता. लांजा रु.77125/-202302029105202/02/2023
16 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2022 - 23 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मनेश मोहन कांबळे ता. लांजा रु.118252/-202302029105302/02/2023
17 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. (लांजा)202302099105701/02/2023
18 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीला पूर्वसंमती आदेश. (12 लाभार्थी)202302019105031/01/2023
19 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मंगेश देवराम कासारे ता. मंडणगड रु.72673/-202301319104731/01/2023
20 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनंत सखाराम कांबळे ता. लांजा रु.78987/-202301309104630/01/2023
21 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अनंता कमळू निरगुडा, वरिष्ठ सहाय्यक, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना मंडणगड. 202301309101830/01/2023
22 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी प्रशासकीय मंजूरी आदेश. (12 लाभार्थी)202302019104930/01/2023
23 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी तांत्रिक मंजूरी आदेश. (12 लाभार्थी)202302019104827/01/2023
24 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनंत गणपत तांबे ता. खेड रु.65892/-202301279104227/01/2023
25 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. रविंद्र भिवाजी कांबळे ता. लांजा रु.20000/-202301309104327/01/2023
26 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. काशिराम शंकर येलवे ता. दापोली रु.20000/-202301309104427/01/2023
27 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संतोष गेणू धोत्रे ता. खेड रु.188762/-202301309104527/01/2023
28 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिपक आत्माराम खैरे ता. मंडणगड रु.152172/-202301259104125/01/2023
29 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संजय काशिराम जाधव ता. दापोली रु.168172/-202301209103320/01/2023
30 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. प्रभाकर धोंडीराम कोंडकर ता. राजापूर रु.85056/-202301209103420/01/2023
31 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मुकुंद भिकाजी पवार ता. गुहागर रु.85169/-202301209103520/01/2023
32 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 सौर कृषी पंपाचे देयक श्री. संदीप जानु जाधव ता. रत्नागिरी रु.8515/-202301209103620/01/2023
33 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. बाळकृष्ण गुणाजी शिर्के ता. गुहागर रु.250000/-202301209103720/01/2023
34 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. प्रकाश सखाराम सकपाळे ता. राजापूर रु.110008/-202301209103820/01/2023
35 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. महेंद्र तानु सावंत ता. गुहागर रु.250000/-202301209103920/01/2023
36 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिनेश रत्ना कांबळे ता. रत्नागिरी रु.228360/-202301209104020/01/2023
37 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अनंता कमळू निरगुडा, वरिष्ठ सहाय्यक, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना मंडणगड. 202301209101720/01/2023
38 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202301169101516/01/2023
39 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संजय तुकाराम सुवारे, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र निवेखुर्द ता.संगमेश्वर. 202301169101616/01/2023
40 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.सुभाष गोविंद कांबळे, परिचर, पंचायत समिती लांजा. 202301139101013/01/2023
41 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विजयसिंग वामनराव चव्हाण, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ओणी ता.राजापूर. 202301139101113/01/2023
42 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.पुजा शंकर सप्रे. कनिष्ठ सहाय्यक, तालुका आरोग्य अधिकारी यांचे कार्यालय, पंचायत समिती लांजा. 202301139101213/01/2023
43 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.सदानंद बाबू पवार, कनिष्ठ सहाय्यक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती चिपळूण. 202301139101313/01/2023
44 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.रविंद्र बाबू कांबळे, वरिष्ठ सहाय्यक, ग्रामिण पाणी पुरवठा उपविभाग रत्नागिरी. 202301139101413/01/2023
45 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.सुभाष गोविंद कांबळे, परिचर,पंचायत समिती लांजा ता.लांजा. 202301129100812/01/2023
46 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.नामदेव पांडुरंग नडे, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती राजापूर. 202301129100912/01/2023
47 सामान्य प्रशासनवैद्यकिय प्रतीपुर्ती देयक आदेश.. श्री.शैलेश लक्ष्मण आंबेरकर क.प्र.अ. 202301109100510/01/2023
48 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202301109100610/01/2023
49 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संतोष नारायण बिडकर, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती खेड.202301109100710/01/2023
50 कृषी विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2022-23 अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आदेश (यशदा पुणे) दिनांक 30.1.2023 ते 1.2.2022202301049103004/01/2023
51 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बालाजी विठ्ठलराव कलेटवाड, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती मंडणगड. 202301039100303/01/2023
52 सामान्य प्रशासनपदोन्नती ने कार्यमुक्त करणे बाबत श्री शेखर सावंत , उप मु का अ (स प्र वि )202301019100130/12/2022
53 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.विजया राजाराम महाडीक, परिचर, पंचायत समिती लांजा. 202301039100230/12/2022
54 सामान्य प्रशासनप्रसूती रजा मंजूर करणे बाबत . ( श्रींम .सुवर्णा बागल, गट विकास अधिकारी , पं स मंडणगड )202212299110729/12/2022
55 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बालाजी विठ्ठलराव कलेटवाड, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, पंचायत समिती मंडणगड. 202212269110626/12/2022
56 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बालाजी विठ्ठलराव कलेटवाड, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी. 202212239110323/12/2022
57 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रोशनी शरद दळवी, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती लांजा. 202212269110423/12/2022
58 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अविनाश गंगाधर सावर्डेकर, वाहन चालक, पंचायत समिती चिपळूण. 202212269110523/12/2022
59 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202212239113222/12/2022
60 कृषी विभागपरावर्तीत रजा मंजूरी आदेश श्री. नामदेव शंकरराव गोविंदवार स.प्र.अ.202212229112822/12/2022
61 कृषी विभागपरावर्तीत रजा मंजूरी आदेश श्री. अभय भालचंद्र लाड, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी202212229112922/12/2022
62 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202212239113121/12/2022
63 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत.202212239113020/12/2022
64 कृषी विभागअर्जित रजा मंजूरी आदेश श्री. विशाल महादेव जाधव,कृषि अधिकारी पं.स. मंडणगड202212209112620/12/2022
65 कृषी विभागप्रशिक्षण आदेश श्री. तानाजी शिवा पवार, परिचर, दिनांक 21.12.2022 ते 23.12.2022202212209112720/12/2022
66 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बुध्दघोष शंकर कवडे, परिचर, पंचायत समिती चिपळूण. 202212159110115/12/2022
67 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.रमेश भगवान कुरणे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी.202212159110215/12/2022
68 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.प्रकाश मारुती घाग, परिचर, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202212149109914/12/2022
69 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.प्रकाश मारुती घाग, परिचर, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202212149110014/12/2022
70 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.मनिषा देवराम पवार, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती मंडणगड. 202212129109812/12/2022
71 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संदेश बळीराम तांबे ता. खेड रु.154706/-202212079112301/12/2022
72 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.गणपती आप्पाराव कांबळे, परिचर 202211309109629/11/2022
73 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बुध्दघोष शंकर कवडे, परिचर 202211309109729/11/2022
74 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.मनाली सुधीर राऊत, कनिष्ठ सहाय्यक. 202211249109424/11/2022
75 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक. 202211249109524/11/2022
76 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा रोखीकरण आदेश.. श्री.संजय सोनु कदम से.नि.व.सहा. ग्रापापु उप विभाग गुहागर 202211249109323/11/2022
77 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.राजश्री रविंद्र घवाळी, वरिष्ठ सहाय्यक. 202211229109222/11/2022
78 कृषी विभागसुधारीत आदेश राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2022-23 अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आदेश (यशदा पुणे) दिनांक 28.11.22 ते 30.11.2022202211229112122/11/2022
79 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक. 202211219109121/11/2022
80 कृषी विभागराष्ट़ीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2022-23 अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे प्रशिक्षण आदेश श्री. अमोल एकनाथ पाटील, वि.अ. (कृषि) पं.स. चिपळुण202211189112018/11/2022
81 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बाबूराव भिमराव झोरे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी 202211189108918/11/2022
82 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक 202211189108817/11/2022
83 कृषी विभागश्री. तानाजी शिवा पवार, परिचर यांचा रजा मंजूरी आदेश202211169111816/11/2022
84 कृषी विभागश्री. सुहास शरद पंडीत, कृषि अधिकारी पं.स. राजापुर यांचा परावर्तीत रजेचा मंजूरी आदेश202211119111611/11/2022
85 कृषी विभागश्री. सुहास शरद पंडीत, कृषि अधिकारी पं.स. राजापुर यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202211119111711/11/2022
86 कृषी विभागसुधारीत आदेश राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2022-23 अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आदेश (यशदा पुणे)202211109111310/11/2022
87 कृषी विभागश्रीम. सुप्रिया संतोष्ज्ञ चव्हाण, क.सहा. यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश कालावधी दिनांक30.9.2022 ते 4.10.2022 जा.क्र. 2265 दिनांक 10.11.2022202211109111410/11/2022
88 कृषी विभागश्री.तानाजी शिवा पवार, परिचर, यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश जा.क्र.2266 दिनांक 10.11.2022202211109111510/11/2022
89 कृषी विभागश्रीम. श्वेता मधुसूदन शिंदे, कृषि अधिकारी पं.स. दापोली यांचा रजा मंजूरी आदेश202211099111209/11/2022
90 सामान्य प्रशासनवैद्यकिय अग्रिम मंजूरीचे आदेश.. श्री.परशुराम बापु कांबळे व.सहा. 202211179108609/11/2022
91 कृषी विभागश्री. परेश सुधाकर सुर्वे, कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब(कनिष्ठ) (राजपत्रित) पं.स. राजापुर अर्जित रजा मंजूरी आदेश202211079111107/11/2022
92 कृषी विभागराष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान सन 2022-23 अंतर्गत विस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण आदेश (यशदा पुणे)202211039111003/11/2022
93 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी देयक श्री. राजेंद्र कानु कांबळे ता. लांजा रु. 20000/-202211029110802/11/2022
94 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी देयक श्री. विकास बाबाजी कांबळे ता. लांजा रु. 20000/-202211029110902/11/2022
95 बांधकाम विभाग - चिपळूणतोंडली गावठाण स्टॉप ते गावठाणवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210219134821/10/2022
96 बांधकाम विभाग - चिपळूणग्रामपंचायत वेहेळ सहान ते मारुती मंदीर रस्त्याला गटार बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210219134921/10/2022
97 सामान्य प्रशासनजिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि प रत्नागिरी पदाचे कार्यभाराबाबत.202210219108221/10/2022
98 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी देयक श्री. धाकटू काळू कांबळे ता. लांजा रु.20000/-202210209110720/10/2022
99 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे रामपूर चर्मकारवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210209134420/10/2022
100 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे रामपूर मुख्य रस्ता ते विलास चव्हाण घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210209134520/10/2022
101 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे रामपूर देव वरदान केदारनाथ मंदिराजवळ शासकीय जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210209134620/10/2022
102 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे रामपूर मुख्य रस्त्यालगत श्री.शेखर चव्हाण यांच्या घराजवळ संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210209134720/10/2022
103 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोंडमळा येथील निवाचीवाडी ते बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210199134219/10/2022
104 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. सुभाष रामचंद्र मोहिते ता. गुहागर रु.155500/-202210189110318/10/2022
105 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मुकुंद भिकाजी पवार ता. गुहागर रु.121407/-202210189110418/10/2022
106 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी देयक श्री. नितीन कृष्णा मोहिते ता. संगमेश्वर रु.20000/-202210189110518/10/2022
107 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी देयक श्री. गोरखनाथ भिकाजी तांबे ता. संगमेश्वर रु.20000/-202210189110618/10/2022
108 बांधकाम विभाग - चिपळूणकादवड बलदेवाडी तांबडवाडी रस्ता कि.मी.0/650 ते 1/500 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210169134014/10/2022
109 बांधकाम विभाग - चिपळूणवैजी मराठवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210169134114/10/2022
110 बांधकाम विभाग - चिपळूणबालाजी धाबा ते जानवळे वाणीवाडी नं.1 कि.मी.0/0 ते 0/215 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202210139132713/10/2022
111 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिवणे मेस्त्रीवाडी येथील श्री.दत्ताराम मेस्त्री यांचे घर ते पाण्याची वाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202210139132813/10/2022
112 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोळवली बंदरटोक रस्ता 1/00 मध्ये कॉजवे बांधणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202210139132913/10/2022
113 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे पेवे एस.टी. स्‍टॉप ते जामे मस्जिद रस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/360 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202210139133013/10/2022
114 बांधकाम विभाग - चिपळूणवडगांव बौध्दवाडी रस्ता कि.मी. 0/000 ते 0/300 डांबरीकरण करणे ता. खेड जि.रत्नागिरी202210139133113/10/2022
115 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आकले चोरगेवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी202210139133213/10/2022
116 बांधकाम विभाग - चिपळूणघोसाळे कुणबीवाडी अंगणवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. मंडणगड जि.रत्नागिरी202210139133313/10/2022
117 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोळकेवाडी मुख्य रस्ता ते पुर्वहरसेवाडी गणेश मंदिराकडे जाणरी पाखाडी बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी202210139133413/10/2022
118 बांधकाम विभाग - चिपळूणवारेली गणेशवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202210139133513/10/2022
119 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मौजे चिवेली शिर्केवाडी ते आदर्श विद्यामंदीर (चिवेली हायस्कूल) या भागाचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210139133613/10/2022
120 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कळंबट कुडूकवाडी रस्ता ग्रामा 299 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210139133713/10/2022
121 बांधकाम विभाग - चिपळूणतुरंबव बौध्दवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210139133813/10/2022
122 बांधकाम विभाग - चिपळूणकौंढरताम्हाणे भुवडवाडी रस्ता तयार करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210139133913/10/2022
123 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वणौशी तर्फे पंचनदी तारेचाखाव ते दुमदेव रस्ता ग्रामा 66 डांबरीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202210129131912/10/2022
124 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे घेरापालगड किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202210129132012/10/2022
125 बांधकाम विभाग - चिपळूणचिंचघर तांबडवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202210129132212/10/2022
126 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिर्शी बौध्दवाडी रस्त्याला संरक्षण भिंत बांधणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202210129132312/10/2022
127 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे साखरी आगर अंजनवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे ता.गुहागर202210129132412/10/2022
128 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे निर्व्हाळ वाघेवाडीकडे (टोकवाडीकडे) जाणारा रस्ता (नारायण वाघे घर ते विजय वाघे घर) कि.मी.0/0 ते 0/200 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210129132512/10/2022
129 बांधकाम विभाग - चिपळूणमांडकी भटवाडी ते कोष्टेवाडी पाय वाटेला पाखाडी बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210129131511/10/2022
130 बांधकाम विभाग - चिपळूणपेढे बौध्दवाडी जयस्तंभ ते वाडी अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक पाखाडी व गटार बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202210129131611/10/2022
131 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली जि.रत्नागिरी202210129131711/10/2022
132 बांधकाम विभाग - चिपळूणदमामे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.दापोली जि.रत्नागिरी202210129131811/10/2022
133 कृषी विभागराष्ट्रीय स्वराज्य अभियान सन 2022-2023 अंतर्गत 17 शाश्वत विकास ध्येय व त्यावर आधारीत 9 संकल्पना आणि विविध योजनाचे अभिसरण या विषयावर दोन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित केलेबाबत कळविले आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी रत्नागिरी जिल्हापरिषदे कडील कृषि विभागातील श्री. विजय तुकाराम पोकळे, कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब(कनिष्ठ) (राजपत्रित) पंचायत समिती रत्नागिरी यांना कार्यमुक्त करणेबाबत202210079110207/10/2022
134 बांधकाम विभाग - चिपळूणरिक्टोली बौध्दवाडी समाजमंदीर आधुनिकीरण व सुशोभिकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210099130907/10/2022
135 बांधकाम विभाग - चिपळूणकापरे बनेवाडी सुपारीबाग ते संजय कदम यांच्या घरापर्यंत रस्ता ग्रामा 248 कि.मी. 0/300 ते 0/479 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210099131007/10/2022
136 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वैजी मुख्य रस्ता ते वैजी भडवळकरवाडीत जाणारा रस्ता कि.मी.0/0 ते 0/205 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण,जि.रत्नागि202210099131107/10/2022
137 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे नरवण गवाणवाडी ते जीवन विकास केंद्र रस्ता करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202210099131207/10/2022
138 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे धामणंद जाधवाडी रस्ता ग्रामा 477 कि.मी.0/00 ते 0/600 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202210099131307/10/2022
139 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे बौध्दवाडी समाजमंदीर आधुनिकीरण व सुशोभिकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202210099131407/10/2022
140 कृषी विभागविस्तार अधिकारी (कृषि) यांचे गारगोटी प्रशिक्षण आदेश कालावधी दिनांक 10.10.2022 ते 17.10.2022,31.10.2022 ते 7.11.2022, 9.11.2022 ते 16.11.2022202210049110104/10/2022
141 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवरवडे ग्रामपंचायतीत मा.बाळासाहेब ठाकरे सभागृह बांधणे ता.रत्नागिरी202210079119003/10/2022
142 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाणार रानयाचीआड ठाणेश्वर मंदिरासमोर संरक्षण भिंत बांधणे ता.राजापूर202210079119103/10/2022
143 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदोनिवडे गवळवाडी रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे ता.राजापूर202210079119203/10/2022
144 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओशिवळे बागवेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202209309118530/09/2022
145 सामान्य प्रशासनआंतरजिल्हा बदलीने यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडे कार्यमुक्त करणे बाबत.... श्री.विवेक सुखदेव नागदेवते व.सहा.(लि.) आरोग्य विभाग जि.प.रत्नागिरी. 202209309108030/09/2022
146 सामान्य प्रशासनआंतरजिल्हा बदलीने सांगली जिल्हा परिषदेकडे कार्यमुक्त करणे बाबत... श्री.सुनिल धोंडीराम गावडे व.सहा.(लि.) ग्रा.पा.पु. जि.प. उप विभाग लांजा. 202209309108130/09/2022
147 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे कोंड आंबेड येथे कदम व कांबळे यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे भाग 1 ता.संगमेश्वर202210109119330/09/2022
148 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे धामापूर तर्फे देवरुख सप्रेवाडी बौध्दवाडी तेलीवाडी पाष्टेवाडी स्मशानभूमी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202210109119430/09/2022
149 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुवारबांव रविंदनगर श्री. गवंडी श्री पालकर श्री. वेतोस्कर घरासमोरील कच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता. रत्नागिरी202209309118329/09/2022
150 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुवारबांव रविंदनगर श्री. प्रशांत पवार श्री. काका कोंळैकर श्री. योगेश चावरे घरासमोरील कच्च्या रस्त्याचे डोंबरीकरण करणे.ता. रत्नागिरी202209309118429/09/2022
151 बांधकाम विभाग - चिपळूणआबलोली नळपाणी योजना टाकीपर्यंत नवीन रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202209289130828/09/2022
152 कृषी विभागश्री.सुनिल बाबुराव खरात कृषि अधिकारी पं.स. दापोली यांचा रजा मंजुरी आदेश202209279109427/09/2022
153 कृषी विभागसुनिल बाबुराव खरात , कृषि अधिकारी पं.स. दापोली यांचा रजा मंजुरी आदेश202209279109527/09/2022
154 कृषी विभागश्रीम. रुपाली खुशिराम मोरे, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209279109627/09/2022
155 कृषी विभागश्रीम. रुपाली खुशिराम मोरे, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209279109727/09/2022
156 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे, सलेअ कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश (महाराष्ट्र दर्शन)202209279109827/09/2022
157 कृषी विभागश्री. तानाजी शिवा पवार, परिचर, कृषि विभाग,जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश (महाराष्ट्र दर्शन)202209279109927/09/2022
158 बांधकाम विभाग - चिपळूणअसोरे गोंधळेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202209269129826/09/2022
159 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे शिरगांव मुख्य रस्ता ते येसराडी रस्ता कि.मी. 0/000 ते 0/500 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202209269129926/09/2022
160 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आंजणी गवळीवाडी अडेकरीन देवीच्या मंदिराकडे जाणारा रस्ता ग्रामा 393 कि.मी.1/000 ते 1/400 तयार करणे व खडीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202209269130026/09/2022
161 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे शिरगांव मुख्य रस्ता ते ग्रामपंचायत कार्यालय रस्ता कि.मी.0/000 ते 0/500 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202209269130126/09/2022
162 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे शिरगांव मुख्य रस्ता ते वेढेवाडी कि.मी.0/000 ते 0/150 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202209269130226/09/2022
163 बांधकाम विभाग - चिपळूणकरंबवणे ते वरचीवाडी पाखाडी बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202209279130326/09/2022
164 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे अलोरे बाजारपेठ ते मज्जीद रस्ता ग्रामा 50 करामत मुल्लाजी यांच्या घराजवळ संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202209279130426/09/2022
165 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कामथे महाडीकवाडी हनुमान मंदीर जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202209279130526/09/2022
166 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कळकवणे मेनरोड ते गुरववाडी रस्ता कि.मी.0/0 ते 0/150 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202209279130626/09/2022
167 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे देगांव गावदेवी मंदीर रस्ता ते बामणेवाडी रस्ता ग्रामा 102 डांबरीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202209279130726/09/2022
168 सामान्य प्रशासनवैद्यकिय अग्रिम मंजूरीचे आदेश.. श्री.श्याम शिवाजी गिरी वाहन चालक. 202211179108726/09/2022
169 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे कडवई बौध्दवाडी अंतर्गत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे ता. संगमेश्वर202209239117723/09/2022
170 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरजुवे पंचक्रोशी शिक्षण संस्था करजुवे या शिक्षण संस्थेच्या वर्गखोलीचे इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202209309117823/09/2022
171 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवेरवली पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ वेरवली बुद्रुक येथे वर्गखोली बांधणे ता.लांजा202209309117923/09/2022
172 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवाडीलिंबू बौध्दवाडी रस्या ला संरक्षक भिंत बांधणे ता.लांजा202209309118023/09/2022
173 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगणपतीपुळे मुख्य रस्ता ते चाफे गावडेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202209309118123/09/2022
174 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरंबेळे तर्फे संगमेश्वर साखरपा संगमेश्वर मुख्य रस्ता ते बारगुडेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे व गटार बांधणे ता.संगमेश्वर202209309118223/09/2022
175 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाडवली धनेघर ते जाधववाडी सोनप-या रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. संगमेश्वर202209209117620/09/2022
176 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसंगमेश्वर चाफवली तळीवरचीवाडी ते पेंढारीचा मळा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202209209117314/09/2022
177 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोर्डे बौध्दवाडी ते स्मशानभूमी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202209209117414/09/2022
178 शिक्षण विभाग - प्राथमिकनुतन विद्यामंदिर मंडणगड ता.मंडणगड येथे इ.6 वी च्या वर्गाला मान्यता देणे बाबत. 202209139120113/09/2022
179 कृषी विभागश्रीम. प्रज्ञा रमाकांत सावंत, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209129109112/09/2022
180 कृषी विभागश्रीम. रुपाली मोरे, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, रत्नागिरी अर्जित रजा मंजूरी आदेश202209129109212/09/2022
181 कृषी विभागश्रीम. सुप्रिया संतोष चव्हाण, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209129109312/09/2022
182 कृषी विभागअधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना मुदतवाढ देणेबाबत श्री. गजेंद्र नारायण पौनीकर, .वि.अ. (कृषि) पं.स. गुहागर, जि.प.रत्नागिरी202209089109008/09/2022
183 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबापेरे ते इसवली बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे ता.लांजा202209149117007/09/2022
184 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबापेरे झोरेवाडी ते सुरेश झोरे यांचे घरापर्यंत रस्ता तयार करणे ता.लांजा202209149117107/09/2022
185 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सावंत, क.सहा. (लेखा) कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208299108829/08/2022
186 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे, सहाय्यक लेखाधिकारी कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208299108929/08/2022
187 सामान्य प्रशासनविपश्यना शिबिरामध्साये सहभागी होणेसाठी रजा मंजूर करणे बाबत.202208309107626/08/2022
188 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजिल्हा क्रीडा अधिकारी, रत्नागिरी कार्यालयाकडून क्रीडांगण विकास अनुदान योजना अंतर्गत सन 2020-21 चे दायित्व जि.प.प्राथ.शाळांसाठी प्राप्त झालेले अनुदान वितरीत करणे बाबत. 202208269119526/08/2022
189 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा रोखीकारांचे आदेश. श्रीम.पल्लवी बंदरकर व.सहा. बांधकाम विभाग रत्नागिरी .202208269107426/08/2022
190 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश दिनांक 26.08.2022202208269122926/08/2022
191 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीला पूर्वसंमती आदेश.202208269108426/08/2022
192 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणीला पूर्वसंमती आदेश.202208269108526/08/2022
193 सामान्य प्रशासनश्री. विनायक नारायण शिंदे, कनिष्ठ सहाय्यक लि. प्रा.आ.केंद्र दादर, चिपळूण यांचे रजा रोखीकरण आदेश बाबत..202208269107526/08/2022
194 कृषी विभागई-निविदा या विषयाचा कार्यभार श्री. अभय भालचंद्र लाड, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प. रत्नागिरी यांचेकडे देणेबाबत202208269108626/08/2022
195 कृषी विभागश्री. दत्ताराम लक्ष्मण वरक, वाहन चालक, कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208269108726/08/2022
196 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआसगे मराठी शाळा नंबर 1 ते बौध्दवाडी सभागुहापर्यत रस्ता करणे. ता.लांजा202208269115026/08/2022
197 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुरतडे ब्राम्हणवाडी येथे सभमंडप बांधणे ता. रत्नागिरी202208269115226/08/2022
198 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखर मिरगलेवाडी ते भोसलेवाडी डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202208269115326/08/2022
199 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोदवली गिरमादेवी कोंड येथे सरंक्षण भिंत बांधणे ता. राजापूर202208269115426/08/2022
200 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपन्हाळे तर्फे सौदळ राववाडी गणेश मंदिर ते मुख्य रस्ताखडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202208269115526/08/2022
201 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे सरंद जाधववाडी येथे कॉक्रिट पाखाडी बांधणे ता. संगमेश्वर202208269115726/08/2022
202 सामान्य प्रशासनसेवानिवृतीचे आदेश.. श्रीम..पल्लवी प्रदिप बंदरकर, वरिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी.202208259107225/08/2022
203 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतोणदे बागपाटोळे मराठीशाळा ते नदीकडे जाणारा रस्ता व विसर्जन घ्टाट तयार करणे ता. रत्नागिरी202208259114925/08/2022
204 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटेंभ्ये बौध्दवाडी ते धारेपर्यंत रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202209069116425/08/2022
205 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवाडगाव रस्ता ते हसोळ बौध्दवाडी रस्ता करणे ता.लांजा202209069116525/08/2022
206 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदाभिळ आंबेरे कुवारवाडी फाटा ते धनंजय मोहिते घर रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202209069115825/08/2022
207 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतळवडे मधलीवाडी रस्ता तयार करणे व खडीकरण करणे ता.लांजा202209069115925/08/2022
208 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी प्रशासकीय मंजूरी आदेश.202208269108224/08/2022
209 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणी साठी प्रशासकीय मंजूरी आदेश.202208269108324/08/2022
210 सामान्य प्रशासननियत वयोनामनानुसार सेवा निवृत्त होणे बाबत.. श्री. विनायक नारायण शिंदे, कनिष्ठ सहाय्यक लि. प्रा.आ.केंद्र. दादर चिपळूण202208249107124/08/2022
211 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश - बापेरे बौद्धवाडी ते टोना ते खावडी रस्ता तयार करणे ता.लांजा202208259114824/08/2022
212 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदी तांत्रिक मंजूरी आदेश.202208269108022/08/2022
213 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणी साठी तांत्रिक मंजूरी आदेश.202208269108122/08/2022
214 सामान्य प्रशासनकार्यशाळेसाठी कार्यमुक्त करणे बाबत202208189107018/08/2022
215 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विनोद रघुनाथ सकपाळ ता. चिपळूण202208109107310/08/2022
216 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. संतोष अमृत कांबळे ता. चिपळूण202208109107410/08/2022
217 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विनायक गोविंद मर्चंडे ता. दापोली202208109107510/08/2022
218 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 जुनी विहीर दुरुस्तीचे देयक श्री. नितीन यशवंत मोहिते ता. दापोली202208109107610/08/2022
219 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अशोक गंगाराम यादव ता. रत्नागिरी202208109107710/08/2022
220 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज जोडणी आकाराचे देयक श्री. अनिल सखाराम मोरे ता. खेड202208109107810/08/2022
221 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत.(श्रीम यु बी पाटील)202208089106808/08/2022
222 कृषी विभागश्रीम. शामल शैलेश आंबेरकर, व.सहा. (लि.) यांची दिनांक 1.8.2022 ते 12.8.2022 अखेरची अर्जित रजा मंजूर करणे.202208089106908/08/2022
223 कृषी विभागश्री. नामदेव शंकरराव गोविंदवार , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची परावर्तीत रजा मंजूरी आदेश202208089107008/08/2022
224 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे , सहाय्यक लेखाधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची परावर्तीत रजा मंजूरी आदेश202208089107108/08/2022
225 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सावंत क.सहा. (लेखा) , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208089107208/08/2022
226 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश - कसबा येथे ॲक्टिव्हिटी सेंटर बांधणे ता.संगमेश्वर202208109113805/08/2022
227 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश - प्रा.आ.उपकेंद्र कसबा येथील मुख्य इमारत बांधणे ता.संगमेश्वर202208109113905/08/2022
228 वित्त विभागवित्त विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश दिनांक 05/08/2022202208059121305/08/2022
229 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतोणदे नवलादेवी मंदिर ते सुधीर फळणीकर घराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202209069116005/08/2022
230 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुवारबाव साईनगर घोलकर घर ते नर्मदा कॉलनी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202209069116105/08/2022
231 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआदर्श वसाहत अंतर्गत रस्ते कारवांचीवाडी 500 मीटर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202209069116205/08/2022
232 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीराजवाडी गाऊडवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202209069116305/08/2022
233 सामान्य प्रशासनश्री. विनायक नारायण शिंदे, क.सहा. हे मराठी टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पदोन्नतीचा लाभ न देणे बाबत.202208019106001/08/2022
234 सामान्य प्रशासनश्री.दत्ताराम धोंडू जागडे,क स. हे इंग्रजी टंकलेखनाची टंकलेखन परीक्षा जो पर्यंत उत्तीर्ण होत नाहीत तो पर्यंत ते पुढील पदोन्नतीचे लाभ मिळण्यास पात्र नसले बाबत202208019106101/08/2022
235 सामान्य प्रशासनश्री.लक्ष्मण चंद्रकांत विचारे,व.सहा.,आरोग्य विभाग जि.प.रत्नागिरी यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबद..202208029106201/08/2022
236 सामान्य प्रशासनश्री.विजय पांडूरंग खेडस्कर, वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),ग्रा.पा.पु. विभाग जि.प.रत्नागिरी यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबद..202208029106301/08/2022
237 सामान्य प्रशासनश्रीम.सायली नाईक (से.नि.) व.सहा.(लि.) यांची ठपका ठेवणे हि शिक्षा रद्द करणे बाबद..202208029106401/08/2022
238 सामान्य प्रशासनश्री.सुरसेन विठ्ठल गमरे , वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),ए.बा.वि.से.यो. चिपळूण प्र.01 यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबत.202208029106501/08/2022
239 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद मुख्यालयांतर्गत बदल्यांबाबत.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.)202208029106601/08/2022
240 सामान्य प्रशासनबदलीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत..श्री अजय शेंडे, कृषि विकास अधिकारी202207269105926/07/2022
241 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवायंगणे शाळा नंबर 1 ते बनाचा प-यापर्यत रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202208039113525/07/2022
242 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआडवली मळेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे ता.राजापूर202207299112122/07/2022
243 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदख्खन बौध्दवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे ता.संगमेश्वर202207299112222/07/2022
244 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसोलगाव मुख्य रस्ता ते नागरेकरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207299112322/07/2022
245 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसोलगाव बंडबेवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.राजापूर202207299112422/07/2022
246 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोळंब तांबळवाडी ते कोळंबेश्वर मंदिर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207299112722/07/2022
247 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरत्नागिरी जिल्हा परिषद आवारातील उपहार गृहाची दुरुस्ती कणे ता. रत्नागिरी202207229110722/07/2022
248 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुळये ग्राम पंचायत कार्यालय सभागृह बांधणे ता. संगमेश्वर202207229110822/07/2022
249 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरपूडे सुतारवाडी अनुमानमंदिर ते मराठवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202207229110321/07/2022
250 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरपूडे श्री. देवआकार बाकोबा मंदिर ते वरची घुगवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे ता. संगमेश्वर202207229110421/07/2022
251 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतूळसणी आग्रेवाडी दत्तमंदिर ते सार्वजनिक नळपाणी पूरवठा पाणी योजना रस्ता खडीकरण्‍ व डांबरीकण करणे ता. संगमेश्वर202207229110521/07/2022
252 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबोंडये सुतारवाडी ते धावडेवाडी नवीन रस्ता तयार करणे ता. संगमेश्वर202207229110621/07/2022
253 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओझर पाध्ये बाग ते रांबाडे घर वहाळावर साकव (कॉजवे) बांधणे ता.राजापूर202207299112821/07/2022
254 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजैतापूर मांजरेकरवाडी दादर ते बाजारपेठ पर्यंत जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207299112921/07/2022
255 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीइजिमा 106 ते पाचल दिवाळवाडी रस्ता (ग्रामा105) कि.मी.4/115 ते 4/315 मध्ये रस्या् चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207299111921/07/2022
256 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपाचल कोंडवाडी धनगरवाडी ते झर्ये रस्ता इजिमा क्र.106 कि.मी.4/115 ते 4/315 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207299112021/07/2022
257 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपाचल दिवाळवाडी मुख्यरस्ता ते बाबा वायकूळ घर ते रमजान बोबडे रस्ता तयार करणे ता.राजापूर202208039113620/07/2022
258 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमंदरुळ मुख्य रस्ता ते मंदरुळ रस्ता ग्रामा 2 डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202207209109820/07/2022
259 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवाचे गोठणे परवडेवाउी मुख्य रस्ता ते लोखंडी साकवापर्यत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202207209109920/07/2022
260 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोसम सरवणकरवाडी येथे साधाकृष्ण मंदिराकडे जाणारी चिरेबंदी पाखाडी बांधणे ता. राजापूर202207209110020/07/2022
261 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपाचल मुख्यरस्ता ते नफिज बोबडे ते अली टिवळे रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202207209110120/07/2022
262 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीयेरवंडे दळवीवाडी मोरी शेजारी संरक्षणभिंत बाधणे ता. लांजा202207209110220/07/2022
263 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाडवली नेदरवाडी ते बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207299113220/07/2022
264 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोर्डे खिंड ते इजिमा 92 बौध्दवाडी शाखा रस्ता डांबरीकरण करणे (ग्रामा 60) ता.संगमेश्वर202207299113320/07/2022
265 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजीवन विदयामंदिर कसोप फणसोप मुंबई संचलित श्री.लक्ष्मीकेशव व माध्यमिक विदयालय कसोप-फणसोप या शाळेचे क्रिडांगण तयार करणे ता.जि.रत्नागिरी202207299112519/07/2022
266 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजांभरुण बौध्दवाडी स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202207299113119/07/2022
267 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा वेरवली खुर्द येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.लांजा202207299112618/07/2022
268 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश रुक्मिणी भास्कर विद्यालय संगरुळ शैक्षणिक संस्था येथे आर.सी.सी.शाळा इमारत बांधणे ता.लांजा202207189109718/07/2022
269 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. महादेव कृष्णा मोहिते ता. चिपळूण202207189106818/07/2022
270 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प.पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पिंपळी खुर्द ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी जा. क्र 5496 दिनांक 18/7/2022 202207189108818/07/2022
271 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्री. किशोर रोडे व.सहा. (लि) शिक्षण विभाग (प्रा.) जि.प.रत्नागिरी. 202207189105318/07/2022
272 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्रीम. सुरेखा सतिश घावट ऊर्फ श्रीम. सुरेखा श्रावण रायबोले व.सहा. (लि) शिक्षण विभाग (प्रा.) जि.प.रत्नागिरी. 202207189105418/07/2022
273 सामान्य प्रशासनश्री. श्रीकृष्णत वासुदेव भांडे, कनिष्ठ सहाय्यक (लि) प्रा. आ. केंद्र जावडे, पंचायत समिती लांजा यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे बाबत202207189105518/07/2022
274 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्री. सतिश रामेश्वर घावट, वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) बांधकाम विभाग चिपळूण, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 202207189105618/07/2022
275 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरचिरी मांडवकरवाडी मुख्य रस्ता ते मांडवकर भावकी जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202207299113418/07/2022
276 कृषी विभागदि. 19/05/2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवासाठी खर्च करणेकरिता र.रु. 5,00,000/- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रत्नागिरी या कार्यालयास वर्ग करणेचा आदेश.202207159106715/07/2022
277 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाडवली एकता नगर व बौध्दवाडीला नवीन पूलाला जोडरस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202207239111215/07/2022
278 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपूनस गौतमगाव अंगणवाडी नवीन इमारत बांधणे ता.लांजा202207239111515/07/2022
279 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरिंगणे केदारलिंग मंदिराशेजारी संरक्षण भिंत बांधणे ता.लांजा202207239111613/07/2022
280 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रजिमा 47 ते नायरी बौध्दवाडी मराठवाडी धनगरवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा 138) ता.संगमेश्वर202207239111713/07/2022
281 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजवळेथर मुख्य रस्ता ते जामनदीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207239111313/07/2022
282 शिक्षण विभाग - प्राथमिकआदर्श शाळा म्हणून विकसित करावयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लहान बांधकामासाठी अनुदान प्राप्त झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.जा.5381 दिनाक 13.7.2022 अन्वये आदेश देण्यात आले202207139108513/07/2022
283 कृषी विभागश्रीम. शामल शैलेश आंबेरकर, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश व कार्यभार हस्तांतरण आदेश202207139106613/07/2022
284 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीता.जि.रत्नागिरी वेतोशी गावातील मुख्य नदीवरील पुलाच्या पश्चिमेकडे श्री.उदय भावे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता 950 मीटर ॲप्रोच रोड बनविणे ता.रत्नागिरी202207239111013/07/2022
285 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपावस नाखरे सापुचे तळे (इजिमा 84) किमी 2/500 ते 4/00 रस्ता मजबूतीकरण‍ व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202207239111113/07/2022
286 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा ओरी मधलीवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.जि.रत्नागिरी202207239111412/07/2022
287 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत ( श्री.प्रकाश भोसले)202207129105112/07/2022
288 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश – प्रा.आ.उपकेंद्र देऊड येथील विद्युत व अंतर्गत दुरुस्ती करणे ता.रत्नागिरी202207129108812/07/2022
289 वित्त विभागश्रीम सुवर्णा ज्ञानदेव माळी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207129117812/07/2022
290 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला पूर्वसंमती आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106411/07/2022
291 वित्त विभागश्री अशोक भगवंत गोरीवले,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207129117711/07/2022
292 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरजुवे तिसंगवाडी स्मशानभूमी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207159109311/07/2022
293 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे चाफवली वाशी कर्ली रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा 72) ता.संगमेश्वर202207159109411/07/2022
294 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपांगरे बु.कातळवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207159109511/07/2022
295 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीता.जि.रत्नागिरी वेतोशी गावातील आंबेतली पूल ते सार्वजनिक स्मशानभूमीकडे जाणारा 600 मीटर रस्ता बनविणे ता.रत्नागिरी202207159109611/07/2022
296 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 11 जुलै 2022202207119117411/07/2022
297 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 11 जुलै 2022202207119117511/07/2022
298 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. प्रमोद भिवा खापरे क स यांची रजा आदेश जा 5338 दिनांक 11/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108211/07/2022
299 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. यशवंत धनाजी जाधव ता. लांजा202207119106111/07/2022
300 वित्त विभागश्री जयसिंग गोविंद जाधव,केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207119117611/07/2022
301 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुनयना राजेश सावंत, व स (ले ) यांची अर्जित रजा आदेश5335दिनांक 11/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108011/07/2022
302 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. श्रावणी श्रीकांत तांबे, लघुलेखक यांची विशेष बालसंगोपन रजा आदेशजा 5282 दिनांक 08/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108108/07/2022
303 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106308/07/2022
304 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी कडील जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो) या पदांचे कार्यभार देणेबाबत- विश्वास बाबुलाल पवार, कृषि अधिकारी पं.स.संगमेश्वर (देवरुख)202207089105908/07/2022
305 कृषी विभागश्री. रविंद्र कृष्णा होतेकर, परिचर, कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202207089106008/07/2022
306 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीधामणसे चौकेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202207089108507/07/2022
307 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विकास सखाराम सावंत ता. रत्नागिरी202207079105607/07/2022
308 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. सिताराम भागा कांबळे ता. रत्नागिरी202207079105707/07/2022
309 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संदीप राजेश करंजारकर ता. रत्नागिरी202207079105807/07/2022
310 वित्त विभागश्री विश्वनाथ पांडुरंग फणसेकर,हवालदार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117307/07/2022
311 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवळके मुगडी येथे कॉजवे बांधणे ता.रत्नागिरी202207089108707/07/2022
312 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106207/07/2022
313 वित्त विभागश्री सत्यविजय तुळशीराम मोरे, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117107/07/2022
314 वित्त विभागश्री एकनाथ गणपत पवार,वाहन चालक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117207/07/2022
315 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोर्ले मुस्लिमवाडी येथे पाखाडी बांधणे ता. लांजा202207069107606/07/2022
316 वित्त विभागअधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत, श्री. बापूराव नथ्थूजी रोडे, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) प.स. लांजा.202207069117006/07/2022
317 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभावेआडोम शिंदेवाडी बस थांबा पिरंदवणे जोड रस्ता तयार करणे 400 मी. ता.रत्नागिरी202207089108606/07/2022
318 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तुळसवडे इमारत बांधकाम करणे ता.राजापूर202207089108406/07/2022
319 सामान्य प्रशासनगट विकास अधिकारी, पं. स‍. चिपळूण या पदाचा कार्यभार देणेबाबत.202207059104905/07/2022
320 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम.जोती बालाजी वाडीकर, परिचर यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र रजिप /अ -3/5130 दिनांक 4/7/2022अन्वये मंजूर करण्यात आली202206299107904/07/2022
321 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत --श्री टी बी जाधव, गट विकास अधिकारी (मग्रारोहयो) जि प रत्नागिरी202207049104804/07/2022
322 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-0163 माहे जुन 2022 आदा जुलै 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (सर्व तालुके)202207019105201/07/2022
323 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-2442 माहे जून2022 आदा जून 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (सर्व तालुके)202207019105301/07/2022
324 कृषी विभागश्रीम. चव्हाण, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी अर्जित रजा मंजूरी आदेश202207019105401/07/2022
325 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीफणसवणे विचारेवाडी ते कुंभारवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202207019107201/07/2022
326 शिक्षण विभाग - प्राथमिकShrim. प्रियांका सुनील वाळिंबे, परिचर यांची विशेष बालसंगोपन रजा आदेश जा 5098 दिनांक 01/7/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली.202206249107401/07/2022
327 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिपक तुकाराम गमरे ता. गुहागर202207059105501/07/2022
328 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखेडशी ग्रामपंचायत सभागृह बांधणे ता.रत्नागिरी202207079108101/07/2022
329 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचिंद्रवली निरखुणेवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108201/07/2022
330 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखेडशी स्वरुपानंद वसाहत येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108301/07/2022
331 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे नारडूवे सडेवाडी गणेशमंदिर ते नारडूवे मधलीवाडी जोगलेवाडी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202207079107901/07/2022
332 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवळके मराठवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108001/07/2022
333 वित्त विभागश्रीम सुमेधा विनायक तांबे, से.नि.उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116530/06/2022
334 वित्त विभागश्रीम स्वप्ना प्रदिप मेहेंदळे, से.नि.पद शिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116630/06/2022
335 वित्त विभागश्री चिंतामणी दामोदर गायकवाड, से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116730/06/2022
336 वित्त विभागश्रीम रेखा विकास रेळेकर, से.नि.आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116830/06/2022
337 वित्त विभागश्री दशरथ भागा पवार,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019116130/06/2022
338 वित्त विभागश्रीम वृंदा विवेक पारकर,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207049116330/06/2022
339 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (SQM) यांचे नियुक्तीबाबत202206309107030/06/2022
340 कृषी विभागकुंडल येथे उजळणी निवासी प्रशिक्षण करीता श्रीम. सावंत, क.प्र.अ यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.202206309105030/06/2022
341 वित्त विभागश्रीम रश्मी रमाकांत दाभाडे,केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115530/06/2022
342 वित्त विभागश्रीम प्रतिभा प्रकाश सुकडे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115630/06/2022
343 कृषी विभागश्री. सर्जेराव कांबळे, वि.अ. (कृषि) पं.स.संगमेश्वर यांनी पं.स.गुहागर येथील कृषि अधिकारी (विघयो) पदाचा कार्यभार देणेबाबत202206309105130/06/2022
344 वित्त विभागश्री .श्रीकांत आत्माराम पांचाळ, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115730/06/2022
345 वित्त विभागश्री प्रभाकर वासुदेव खानविलकर, से.नि.केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115830/06/2022
346 वित्त विभागश्री सुनिल विनायक पाध्ये, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019115930/06/2022
347 वित्त विभागश्रीम विदया रामचंद्र शिंदे,आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019116030/06/2022
348 वित्त विभागश्रीम सुनंदा बाबुराव पाटील, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206299115329/06/2022
349 सामान्य प्रशासनकुंडल प्रशिक्षण प्रबोधिनी,जि.सांगली येथील उजळणी प्रशिक्षणाबाबतचे आदेश. सत्र क्र.03202206299104729/06/2022
350 वित्त विभागश्रीम सुचिता सखाराम डिके, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206299115429/06/2022
351 बांधकाम विभाग - चिपळूणआंबवणे बु.अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202206309120929/06/2022
352 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-0163 माहे जुन 2022 आदा जुलै 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (मुख्यालय)202206289104928/06/2022
353 वित्त विभागश्री गौतम लक्ष्मण जाधव, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115028/06/2022
354 वित्त विभागश्री अनिरूध्द रामनाथ दरीपकर, से.नि. उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115128/06/2022
355 वित्त विभागश्री रमाकांत रघुनाथ विचारे, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115228/06/2022
356 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनय चंद्रमणी जाधव ता. चिपळूण202206279104727/06/2022
357 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. भिमराज तानू कासारे ता. मंडणगड202206279104827/06/2022
358 वित्त विभागश्रीम छाया डेव्हिड उपार, से.नि.आरोग्य सहा (म ) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114827/06/2022
359 वित्त विभागश्रीम जेात्स्ना मधूकर मोहिते, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114927/06/2022
360 वित्त विभागश्रीम प्रियांका दिपक भाटकर,आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114724/06/2022
361 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओशीवळे नारकरवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता. राजापूर202207019107124/06/2022
362 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीअंत्रवली मुख्य रस्ता ते अंत्रवली मज्जिद ते मुसा मुल्ला घरापर्यंत पाखाडी बांधणे ता.संगमेश्वर202207019107324/06/2022
363 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे ताम्हनाळे येथील रामेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207079107824/06/2022
364 वित्त विभागश्रीम स्नेहल कृष्णकांत रेडकर, से.नि.आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206249114624/06/2022
365 सामान्य प्रशासनवैद्यकिय अग्रिम मंजूरीचे आदेश.. श्री.शैलेश आंबेरकर क.प्र.अ. 202211179108524/06/2022
366 वित्त विभागश्री पांडूरंग सखाराम येलवे, सेवानिवृत्त परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206239114523/06/2022
367 बांधकाम विभाग - चिपळूणउपकेंद्र तुळशी नवीन इमारत बांधणे ता. मंडणगड जि.रत्नागिरी202206239119323/06/2022
368 वित्त विभागश्री सुभाष महादेव यादव, सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206239114422/06/2022
369 वित्त विभागश्री चंद्रकांत तुकाराम मांडवकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114222/06/2022
370 वित्त विभागश्रीम वैशाली विकास दळवी, से.नि.आरोग्य सेवक (म ) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114322/06/2022
371 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे तेऱ्ये गोपाळवाडी येथे अंतर्गत पाखाडी व गटार बांधणे ता.संगमेश्वर202206299106722/06/2022
372 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकडवई बाजारपेठ रस्त्याला बंदिस्त गटार बांधणे ता.संगमेश्वर202206299106822/06/2022
373 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकडवई घोसाळकरवाडी स्मशानभुमीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206299106922/06/2022
374 सामान्य प्रशासनबदलीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.(श्री प्रशांत राऊत)202206219104521/06/2022
375 वित्त विभागश्रीम हसिना जाकिरहुसैन पिरजादे, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114121/06/2022
376 वित्त विभागश्री चंद्रकांत पुनाजी जानस्कर,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206219114021/06/2022
377 बांधकाम विभाग - चिपळूणखामशेत पारदळेवाडी येथे धोबीघाट बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206219118520/06/2022
378 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत श्री तुकाराम जाधव, गट विकास अधिकारी मग्रारोहयो202206209104420/06/2022
379 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. शरद बाबू मोहिते ता. चिपळूण202206209104520/06/2022
380 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. अनिल सखाराम मोरे ता. खेड202206209104620/06/2022
381 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विरसई येथे तीन नवीन वर्गखोल्या बांधणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229119020/06/2022
382 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुरेखा सतीश घावट, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4773 दिनांक 20/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206159106920/06/2022
383 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सोनाली सुरेश कदम, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4772 दिनांक 20/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206159107020/06/2022
384 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआंगवली सोनारवाडी बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206229106517/06/2022
385 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनिवळी जाकादेवी मुख्य रस्ता ते आखाडे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206229106617/06/2022
386 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कर्दे मधलीवाडी शंकर मंदिरकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206219118317/06/2022
387 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी मोरेवाडी रस्त्याला 90 मि. संरक्षण भिंत बांधणे ग्रा.मा.268 ता. खेड जि. रत्नागिरी202206219118417/06/2022
388 वित्त विभागश्री कृष्णकांत मोरलिंग जंगम, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206179113817/06/2022
389 वित्त विभागश्री प्रविण कृष्णा जाधव,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206209113917/06/2022
390 वित्त विभागश्रीम अश्विनी अनंत शिंदे, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206179113717/06/2022
391 सामान्य प्रशासनश्री. हलकट्टी, कनिष्ठ सहाय्यक, राजापूर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179103816/06/2022
392 सामान्य प्रशासनश्री. लोहकरे कनिष्ठ सहाय्यक, गुहागर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179103916/06/2022
393 सामान्य प्रशासनश्री. विजय धर्मराज चव्हाण, कनिष्ठ सहाय्यक, राजापूर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104016/06/2022
394 सामान्य प्रशासनश्रीम. दिपीका कचवे, कनिष्ठ सहाय्यक, लांजा यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104116/06/2022
395 सामान्य प्रशासनश्रीम. रमेश लाकाळ, कनिष्ठ सहाय्यक, गुहागर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104216/06/2022
396 वित्त विभागश्री अरूण तुकाराम मोहिते, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113516/06/2022
397 वित्त विभागश्रीम वंदना विलास डंबे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113616/06/2022
398 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे साखरोळी गवळवाडी येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकी जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206179117516/06/2022
399 बांधकाम विभाग - चिपळूणकालुस्ते खुर्द मजरेकाशी जांभुळकोंड ते वडपाल रस्ता मदरसाजवळ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206179117616/06/2022
400 बांधकाम विभाग - चिपळूणता. दापोली मौजे उन्हवरे येथील गरम पाण्याचा कुंड परिसर सुशोभिकरण करणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206179117716/06/2022
401 बांधकाम विभाग - चिपळूणवणंद येथील मेनरोड कांगणेवाडी दत्ता कांगणे यांचे घराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता. दापोली202206179117816/06/2022
402 बांधकाम विभाग - चिपळूणपांगारी तर्फे हवेली बालेपीर ते पायरी भोईवाडी जेट्टी पर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117916/06/2022
403 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी मोरेवाडी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/150 डांबरीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206209118016/06/2022
404 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरगांव बागवेवाडी येथे दोन नविन वर्गखोल्या बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206209118216/06/2022
405 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. विरेश राजाराम खानविलकर, क प्र अ यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4721 दिनांक 16/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली 202206239107316/06/2022
406 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मळण सहाण ते गणपती मंदिर रस्ता (मळण निवोशी पालशेत रोड ग्रा.मा. 19) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर202206179117215/06/2022
407 बांधकाम विभाग - चिपळूणमळण मुख्य रस्ता ते पाटीलवाडी मार्गे आलीमवाडी जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117415/06/2022
408 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ.केंद्र वावे येथे कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115915/06/2022
409 बांधकाम विभाग - चिपळूणवालोटी, आंबेडेवाडी कदमवाडी विहीरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116015/06/2022
410 बांधकाम विभाग - चिपळूणकालुस्ते खु. जामियानगर येथे साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116115/06/2022
411 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोळवली निळीचीवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी202206169115615/06/2022
412 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिरगांव बाजारपेठ ते निगुडवाडी रस्त्यावर श्रीधर शिंदे यांच्या शेताजवळ साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115715/06/2022
413 बांधकाम विभाग - चिपळूणकुशिवडे चिंचवाडी डिकेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115815/06/2022
414 वित्त विभागश्री उध्दव आत्माराम साळवी, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113115/06/2022
415 वित्त विभागश्री गणेश धाकू कदम से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113215/06/2022
416 वित्त विभागश्रीम अमृता अनिल पुरोहित,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113315/06/2022
417 वित्त विभागश्रीम सादिका सलीम इब्जी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113415/06/2022
418 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे डेरवण सुतारवाडी ते तटकरीवाडी वाया पुरातन मारूती मंदिर रस्ता सौ.लता गुजर यांच्या घरापासून डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116215/06/2022
419 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र ओणी येथे अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202206169105915/06/2022
420 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओणी श्री.विमलेश्वर मंदिर ते श्री.नवलाई मंदिर रस्ता सिमेंट कॉक्रीट करणे ता.राजापूर202206169106015/06/2022
421 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोदवली पळसमकरवाडी येथे साकव बांधणे ता.राजापूर202206179106315/06/2022
422 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.श्री सुशांत पाटील, सहा गट विकास अधिकरी पं स खेड202206159103715/06/2022
423 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (श्री. अमोल भोसले, गट विकास अधिकारी, पं.स.गुहागर ) 202205259103315/06/2022
424 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (श्री. सागर पाटील, गट विकास अधिकारी, पं.स.राजापूर ) 202205259103415/06/2022
425 वित्त विभागश्रीम जयश्री दिलीप मोहिते,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206149112914/06/2022
426 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावरुन सहाय्यक लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 14 जून 2022202206149113014/06/2022
427 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वालोपे मुंबई गोवा हायवे रोड ते रवी केळकर घर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114114/06/2022
428 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोकरे भराडामंदीर ते ओझरवाडी रस्ता ग्रामा 301 कि.मी.0/0 ते 0/175 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114214/06/2022
429 बांधकाम विभाग - चिपळूणआगवे आंबतखोल सिमा ते गट क्र.564 पर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114314/06/2022
430 बांधकाम विभाग - चिपळूणखवटी बौध्दवाडी रस्ता ग्रामा 450 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202206149114414/06/2022
431 बांधकाम विभाग - चिपळूणकामथे माटेवाडी रस्ता ग्रामा 9 कि.मी.0/510 ते 0/735 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206149114514/06/2022
432 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आपेडे लंबाडेवाडी रस्ता तयार करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202206149114614/06/2022
433 बांधकाम विभाग - चिपळूणओवळी ग्रामपंचायत कार्यालय सभामंडप बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206149114714/06/2022
434 वित्त विभागश्रीम श्रध्दा मोहन बिर्जे,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206149112814/06/2022
435 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सांवत, क.सहा (लेखा) कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206149104314/06/2022
436 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. रमेश महारु पवार, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4636 दिनांक 14/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206109106714/06/2022
437 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश – चाफे येथील श्री.शंकर मांजरेकर यांचे घराजवळ साकव बांधणे ता.रत्नागिरी202206149103514/06/2022
438 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोरोशी मिरासवाडी मोरी बांधकाम करणे ता.राजापूर202206169105814/06/2022
439 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमाभळे जाधववाडी येथे साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206179106113/06/2022
440 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे सावर्डे अडरेकर मोहल्ला येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण202206139113913/06/2022
441 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मालदोली ग्रांगाई रस्ता मालदोली मोहल्ला मोहंमद सहीद लांबे यांच्या घराजवळ वळणावर संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206139114013/06/2022
442 वित्त विभागश्री अशोक दिनकर हातिसकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206139112613/06/2022
443 वित्त विभागश्रीम प्रणिता प्रदिप कदम सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206139112713/06/2022
444 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सिद्धी सिद्धार्थ गावखडकर, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4595 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079106213/06/2022
445 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. संजय सदानंद नलावडे, क प्र अ यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4612 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206099106613/06/2022
446 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. अभिनव प्रमोद शेटे, क स अर्जित रजा आदेश जा क्र 4597 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात aali202206079106013/06/2022
447 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. विरश्री विजय बेटकर, क स यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4600 दीनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079106113/06/2022
448 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. किशोर नामदेव रोडे, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4637 दिनांक 10/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206109106810/06/2022
449 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे नरवण फटकरेवाडी ते प्रभाकर जाधव घर रस्ता करणे (स्मशानभुमीकडे जाणारा रस्ता) ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116610/06/2022
450 बांधकाम विभाग - चिपळूणअंजनवेल भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी जि.प.आदर्श आंतरराष्ट्रीय शाळा अंजनवेल (मराठी माध्यम) शाळेला कंपाऊंड वॉल बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116710/06/2022
451 बांधकाम विभाग - चिपळूणअसगोली विठ्ठल मंदिर ते धोंडु जोशी घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116810/06/2022
452 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वरवेली रस्ता ग्रा.मा. क्र. 5 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116910/06/2022
453 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे चिवेली महादेव शिर्के यांच्या घराकडे जाणारा वाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206179117010/06/2022
454 बांधकाम विभाग - चिपळूणवाकी पुर्ववाडी पालपेणे रस्ता तयार करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117110/06/2022
455 बांधकाम विभाग - चिपळूणपाटपन्हाळे मुख्य रस्त्यापासून तेलीवाडी गुरववाडी जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी202206179116310/06/2022
456 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे हेदवी मेनरोड ते हनुमानवाडी खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116410/06/2022
457 बांधकाम विभाग - चिपळूणअसगोली हुंबरवाडी रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/350 डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116510/06/2022
458 बांधकाम विभाग - चिपळूणनांदगांव खुर्द बौध्दवाडी येथे रिटेनिंगवॉल बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115510/06/2022
459 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे जालगांव भैरी मंदीर परिसर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118610/06/2022
460 बांधकाम विभाग - चिपळूणआदर्शगांव विरसई येथील स्मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118710/06/2022
461 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्राथमिक आरोग्य केंद्र फणसु मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118810/06/2022
462 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कुडावळे देवखोलवाडी येथे सभामंडप बांधणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118910/06/2022
463 वित्त विभागश्रीम शर्मिला पांडुरंग कदम,आरोग्य सेवक महिला यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112309/06/2022
464 वित्त विभागश्रीम विजया राजाराम महाडिक,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112409/06/2022
465 वित्त विभागश्रीम स्नेहल शरदचंद्र जाधव, से.नि. आरोग्य सेवक( म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112509/06/2022
466 वित्त विभागश्रीम मधुरा सूर्यकांत सरदेसाई,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206099112209/06/2022
467 वित्त विभागश्री दिपक गोविंद लाखण,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206099112109/06/2022
468 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे बामणोली करंडेवाडी रस्ता येथील बावनदीवर फूटब्रीज (साकव) बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105109/06/2022
469 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओझरे बु.बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105009/06/2022
470 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसायले बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104909/06/2022
471 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरंजारी ते देवळे घागरेवाडी जोड रस्ता डांबरीकरण करणे (ग्रामा 105) ता.संगमेश्वर202206149104708/06/2022
472 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र वांद्री येथे बहुउददेशीय सभागृह बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104808/06/2022
473 बांधकाम विभाग - चिपळूणउपकेंद्र कालुस्ते नवीन इमारत बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099112808/06/2022
474 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कालुस्ते उगवतीवाडी व मधलीवाडीकडे जाणारा कालेटी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099113008/06/2022
475 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी जाखमाता मंदिराकडे जाणारा रस्त्यावर साकव बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206099113108/06/2022
476 बांधकाम विभाग - चिपळूणजि.प.प्राथमिक शाळा पिंपळी बु. नुराणी मोहल्ला उर्दु ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे202206099113208/06/2022
477 बांधकाम विभाग - चिपळूणपिंपळी बुद्रुक नुराणी मोहल्ला अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206099113408/06/2022
478 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. श्री. नरेंद्र रेवंडकर, गट विकास अधिकारी, पं.स.संगमेश्वर202206089103608/06/2022
479 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुनयना राजेश सावंत, व. स ले यांची अर्जित रजा जा क्र 4665 दिनांक 8/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206089106508/06/2022
480 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगावखडी मुसलमानवाडी खेडेकरवाडी शिवगणवाडी नानरकरवाडी पवारवाडी (ग्रामा 134) किमी 1/0 ते 2/200 रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206149104607/06/2022
481 बांधकाम विभाग - चिपळूणदळवटणे येथील रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळुण202206079110707/06/2022
482 कृषी विभागश्री. गोविंदवार, स.प्र.अ. कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206079104107/06/2022
483 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. साधना शांताराम रणसे, हवालदार यांची परिवर्तीत रजा आदेश जा क्र 4467 दिनांक 6/6/2022 अन्वये रजा मंजूर करण्यात आली202206049105806/06/2022
484 वित्त विभागश्री विनायक केशव जुवेकर, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206069111606/06/2022
485 वित्त विभागश्रीम वर्षा चंद्रशेखर रेवतकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206069111806/06/2022
486 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे , सलेअ,कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206069104006/06/2022
487 सामान्य प्रशासनसहा गट विकास अधिकारी, पं स दापोली व सहा गट विकास अधिकारी, पं स मंडण्गड या पदाचा कार्यभार देणेबाबत.202206069103506/06/2022
488 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजावडे नामयेवाडी ते कातळवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 118 किमी 2/400 ते 3/00 ता.लांजा202206149104206/06/2022
489 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहातीव हरपुडे मुख्य रस्त्यावर हातीव बौध्दवाडी येथे साकव (कॉजवे ) बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104306/06/2022
490 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटिके चाळकेवाडी स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104406/06/2022
491 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवेरवली बु.डोळसवाडी (बसक पर्यंत) ते तळेकरवाडी पाखाडी बांधणे ता.लांजा202206149104506/06/2022
492 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाखरे खांबट मुख्य रस्ता ते पाथेरे सॉयिक मार्गे मवळंगे मांडवकरवाडीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104003/06/2022
493 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमावळंगे महाकाली मंदिराकडील रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104103/06/2022
494 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी वरचीपेठ संस्कृती हॉल ते मदन शेट्ये यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112303/06/2022
495 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकळंबस्ते मुस्लिममोहल्ला येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.संगमेश्वर202206229106403/06/2022
496 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकामाचे मुदतवाढ आदेश - मांजरे जंगलदेव ते चंदरकरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206079102702/06/2022
497 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकामाचे मुदतवाढ आदेश - मांजरे नवेंदर ब्रीज रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206079102802/06/2022
498 कृषी विभागकृषि विभागाकडील कार्यालयीन वापराकरीता लागणा-या कापडी पिशव्याचे दयेक202206029103902/06/2022
499 वित्त विभागश्रीम अनुराधा कृष्णकांत सावंत,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206039111502/06/2022
500 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. मृणाली मंगेश जाधव, व स ले यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4310 दिनांक 1/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206019104701/06/2022
501 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संजय रामचंद्र धोत्रे ता. मंडणगड202206019103801/06/2022
502 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा करबुडे धनावडेवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.जि.रत्नागिरी202206149103701/06/2022
503 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रा.आ.केंद्र माखजन खिडक्यांना स्लायडिंग करणे पी.एम.रुम लाईट व्यवस्था व वैदयकीय अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.संगमेश्वर202206149103801/06/2022
504 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे विल्ये शेंगाळेवाडी येथील प्रकाश केरु परवडी ते वाडीत जाणारा रस्ता करणे ता.राजापूर202206149103901/06/2022
505 वित्त विभागकै प्रकाश चोखा कांबळे, अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे प्रकरण202205319110531/05/2022
506 वित्त विभागश्री नथुराम सिताराम लांबे, सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110631/05/2022
507 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-2442 माहे मे 2022 आदा जून 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश202205319103731/05/2022
508 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रवासभत्ता देयक आदेश श्री.मंगेश भिवाजी भागवत,हवालदार202205319110231/05/2022
509 वित्त विभागश्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम गानू,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110730/05/2022
510 वित्त विभागश्री सुभाष गोविंद राणे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206029111330/05/2022
511 वित्त विभागश्री तानाजी महादेव घवाळी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206039111430/05/2022
512 वित्त विभागश्री आत्माराम दौलत लाड,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206019111030/05/2022
513 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. गिरीधर विनोद कुबल, क स यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4208 दिनांक 30/5/2022 आदेश अन्वये मंजूर करण्यात आली202205309104230/05/2022
514 वित्त विभागश्रीम सविता पर्शुराम सुर्वे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309109930/05/2022
515 वित्त विभागश्रीम. वैशाली गणेश गोडबोले, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110030/05/2022
516 आरोग्य विभागविभागीय/शासन स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याकरीता समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.202205309100230/05/2022
517 वित्त विभागश्री जगदीश शांताराम आंबुलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110230/05/2022
518 वित्त विभागश्री नारायण रामचंद्र खेडेकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110330/05/2022
519 वित्त विभागश्री काशिनाथ यशवंत गोताड,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110430/05/2022
520 शिक्षण विभाग - प्राथमिकShri संदीप हरिश्चंद्र पवार, व स यांची परिवरतीत रजा आदेश जा क्र4203 दिनांक 30/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206089106430/05/2022
521 बांधकाम विभाग - चिपळूणसुसेरी नं.1 येथील शाळा ते दयाळ फाटा गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115430/05/2022
522 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत ( श्रीम सुवर्णा बागल)202207069105030/05/2022
523 वित्त विभागश्री गोविंद शांताराम लांघी, सेवानिवृत्त उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108428/05/2022
524 वित्त विभागश्री शिवाजी गोपाळ हातणकर,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108527/05/2022
525 वित्त विभागश्री बबन भिकाजी सावंत,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108627/05/2022
526 वित्त विभागश्रीम रेाहीणी रमेश साळवी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108727/05/2022
527 वित्त विभागश्री मेाहन नारायण खानविलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109127/05/2022
528 वित्त विभागश्री गजानन विठोबा गुरव,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109227/05/2022
529 वित्त विभागश्री रविंद्र अनंत गिते,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109527/05/2022
530 वित्त विभागश्री किशोर वासुदेव मोहित,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309109827/05/2022
531 वित्त विभागकै वंदना विठोबा कुवळेकर, अप्रशिक्षित उपशिक्षक कुटुंब निवृत्ती वेतन202205309110127/05/2022
532 वित्त विभागश्रीम श्वेता उदयकुमार संसारे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107627/05/2022
533 वित्त विभागश्री प्रकाश शांताराम लोखंडे, सेवानिवृत्त परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107727/05/2022
534 वित्त विभागश्री सिताराम दत्तात्रय पानवलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107827/05/2022
535 वित्त विभागश्री जनार्दन राजाराम रुमडे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107927/05/2022
536 वित्त विभागश्री प्रकाश रामचंद्र मुळये,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279108027/05/2022
537 वित्त विभागश्री रमाकांत पांडुरंग बावडेकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108127/05/2022
538 वित्त विभागश्री चंद्रकांत नागेश आलीम,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108227/05/2022
539 वित्त विभागश्री सुनिल गणपत भोसले सेवानिवृत्त केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108327/05/2022
540 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे चाफेट शिंदेवाडी ते दुर्गादेवी मंदिर येथील नदीवर साकव बांधणे ता.लांजा202206039102627/05/2022
541 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजैतापूर मांजरेकरवाडी दादर ते बाजारपेठ पर्यंत जाणारा रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202206039102527/05/2022
542 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी भुवडवाडी मधलीवाडी ग्रामा 268 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड202206079111127/05/2022
543 बांधकाम विभाग - चिपळूणकळंबट घवाळवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण202206079111227/05/2022
544 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोरेगांव बेलवाडी गणेशमंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115327/05/2022
545 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206209104327/05/2022
546 बांधकाम विभाग - चिपळूणधामणी पालित्राकोंड रस्ता ग्रा.मा. 173 कि.मी. 1/00 ते 1/500 डांबरीकरण करणे ता. खेड जि.रत्नागिरी202206169115026/05/2022
547 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळसर खालची बौध्दवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115126/05/2022
548 बांधकाम विभाग - चिपळूणसुसेरी रोहिदासवाडी बौध्दवाडी रस्ता मजबुतीकरण करणे ता. खेड, जि. रत्नागिरी202206169115226/05/2022
549 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम धनश्री धर्मनंदा कांबळे, क स यांची अर्जित रजा जा. क्र 4145 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079105926/05/2022
550 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडावखोल मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206039102226/05/2022
551 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबोंडये गिरजादेवी रस्त्यावर साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206039102326/05/2022
552 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरपुडे भेरेवाडी ते स्मशानभूमी रस्त्सावर साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206039102426/05/2022
553 वित्त विभागश्रीम राजलक्ष्मी मुकूंद गांगण,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269106926/05/2022
554 वित्त विभागश्री दिलीपकुमार हरीभाऊ वाईकर, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107026/05/2022
555 वित्त विभागश्री विजय धोंडू फटकरे,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107126/05/2022
556 वित्त विभागश्रीम प्रज्ञा प्रभाकर करंबेळकर,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107226/05/2022
557 वित्त विभागश्री बाळू हरि निर्मळ, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107326/05/2022
558 वित्त विभागश्रीम शशिकला शशिकांत शिवलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107426/05/2022
559 वित्त विभागश्रीम मनिषा मनोहर सुर्वे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107526/05/2022
560 बांधकाम विभाग - चिपळूणरोवले चर्मकारवाडी येथे साकव बांधणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206099112926/05/2022
561 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली खु.पुनवतवाडी शाळा कासारवाडी रस्त्यावरील कळंअबा देवी मंदिर रस्त्यावर मोरी बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099112726/05/2022
562 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे देऊळवाडी मुख्य रस्त्याला संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206139113826/05/2022
563 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआंवब घाटेवाडी समाजमंदिर इमारतीला वॉल कंपाऊंड बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105326/05/2022
564 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. मकरंद परशुराम गुरव क स यांचा रजा मंजूर आदेश जा क्र 4149 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205259103826/05/2022
565 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नागेश कमलाकर बेर्डे, कनिष्ठलेखाधिकारी यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4153 दिनांक 26/5/2022 अन्वये रजा मंजूर करण्यात आली202205239103626/05/2022
566 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. दिलीप दैलत, परिचर, अर्जित रजा जा क्र 4147 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205249103726/05/2022
567 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नेताजी लक्ष्यण कांबळे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अर्जित रजा जा क्र 4150 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात aali202205259104026/05/2022
568 वित्त विभागश्रीम गीता गोविंद घाडे, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106225/05/2022
569 कृषी विभागश्री.वरक वाहनचालक, कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश202205259103125/05/2022
570 कृषी विभागश्रीम.शामल आंबेरकर वरिष्ठ सहाय्यक (लि.), कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश202205259103225/05/2022
571 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आगवे आंबतखोल रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206089112425/05/2022
572 बांधकाम विभाग - चिपळूणभैरवगडाकडे दुर्गवाडी येथून जाणारा रस्ता मजबुतीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112525/05/2022
573 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी मुख्य रस्ता ते शंकर नाना यांच्या दुकानाजवळील पुलाला जोडरस्ता तयार करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112625/05/2022
574 वित्त विभागश्री रघुवीर गोविंद दळवी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106325/05/2022
575 वित्त विभागश्री पांडूरंग महादेव साळवी, से.नि.मुख्या धापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106425/05/2022
576 वित्त विभागश्रीम अस्मिता महादेव मजगावकर,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106525/05/2022
577 वित्त विभागश्रीम स्नेहल दिवाकर प्रभू, से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106625/05/2022
578 वित्त विभागश्रीम अंजू आनंदा कोरवी, से.नि.उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106725/05/2022
579 वित्त विभागश्री अनंत श्रीपत आग्रे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106825/05/2022
580 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 जुनी विहिर दुरूस्तीचे देयक श्री. मनोहर अंबाजी कदम ता. चिपळूण202205259103625/05/2022
581 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवधे वरची सावंतवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202206039102125/05/2022
582 बांधकाम विभाग - चिपळूणमु.पो. चिंचघर दस्तुरी शाळा सभागृह बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206229119125/05/2022
583 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी जाखमाता मंदिर रस्ता करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206229119225/05/2022
584 वित्त विभागश्रीम ज्योती दिपक वाडेकर,आरोग्य सहायक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205249106024/05/2022
585 वित्त विभागश्रीम शिला श्रीधर मुंबरकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205249106124/05/2022
586 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. धोंडिराम गोविंद पवार ता. चिपळूण202205259103324/05/2022
587 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मंगेश रत्नाकर जाधव ता. खेड202205259103424/05/2022
588 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनिल सखाराम मोरे ता. खेड202205259103524/05/2022
589 वित्त विभागश्रीम प्रियांका राजाराम जाधव,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205239105923/05/2022
590 वित्त विभागश्री संजय लक्ष्मण सपकाळ,कनिष्ठ अभियंता यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205239105823/05/2022
591 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुजाता प्रमोद कांबळे, व. स यांची अर्जित रजा मंजुरी आदेशजा क्र 4036 दिनांक 23/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102123/05/2022
592 वित्त विभागश्रीम आशिकी विनायक खरात,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105320/05/2022
593 वित्त विभागश्री अनिल हरी दरडी, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105520/05/2022
594 वित्त विभागश्रीम भारती मधुकर सोळंकी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205219105620/05/2022
595 वित्त विभागश्रीम शितल प्रकाश हळदणकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205219105720/05/2022
596 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे बेलारी डंख ते वरची बौध्दवाडी पाण्याची टाकी पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर‍202206109103420/05/2022
597 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी वरची मराठवाडी येथे धोबीघाट बांधणे ता.चिपळूण202206139113620/05/2022
598 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी नायशी हदद तांबडपाल चिंचवाडी शाखेसह रस्ता ग्रामा 45 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206139113720/05/2022
599 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोकरे बानपाटवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169114820/05/2022
600 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोकरे वीरवाडी डिकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169114920/05/2022
601 वित्त विभागश्री जनार्दन आप्पासाहेब कांबळे,आरोग्य सहायक (पु) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199105019/05/2022
602 कृषी विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश श्री. सुनिल यशवंतराव गावडे विस्तार अधिकारी (कृषि) पं.स. चिपळुण202205189102919/05/2022
603 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. प्रमोद प्रभाकर माचीवले, कनिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा जा. क्र.3981 दिनांक 19.5.2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205239103419/05/2022
604 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नागेश नामदेव पडावे, वरिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा आदेश जा क्र 3982 दिनांक 19/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205239103519/05/2022
605 वित्त विभागश्रीम स्नेहा राजेंद्र लांजेकर कुटुंब निवृत्ती वेतन धारक202205189104618/05/2022
606 वित्त विभागश्री शफिक हसन चिमांवकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104718/05/2022
607 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.ज्ञानेश्वर शामराव मेश्राम,शाखा अभियंता यांचे विनंती बदली आदेश 202205189100418/05/2022
608 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.प्रसाद रमाकांत उरुणकर,शाखा अभियंता यांची विनंती बदली आदेश202205189100518/05/2022
609 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.नरेश हरिशचंद्र उत्तेकर,चौकीदार यांची विनंती बदली आदेश202205189100618/05/2022
610 वित्त विभाग श्री अशोक राजाराम भुवड, से.नि.मुख्या धापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण 202205189104818/05/2022
611 पशुसंवर्धन विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- पशुधन पर्यवेक्षक श्री.संदिप सुरेश खरात, पशुवैदयकीय दवाखना सागवे,ता.राजापूर202205199100418/05/2022
612 वित्त विभागश्री दिनेश दत्तात्रय बिर्जे, से.नि.क.सहा (लेखा)यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199104918/05/2022
613 वित्त विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2022 श्री. नितीन शांताराम तांबे, सहाय्यक लेखाधिकारी प्रशासकीय बदली आदेश202205189104318/05/2022
614 वित्त विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2022 श्री. उदय लक्ष्मण खामकर, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) विनंती बदली आदेश202205189104418/05/2022
615 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश रायचंद्र हरिदास गळवे202205189102918/05/2022
616 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश श्री. नरेंद्र धर्माजी गावंड202205189103018/05/2022
617 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश श्री. विनोद माणिक सावंग 202205189103118/05/2022
618 वित्त विभागश्रीम शितल सुनिल पाटील,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104518/05/2022
619 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील प्रशासकीय बदली आदेश श्रीम.स्वाती गाडे, पर्यवेक्षिका202205189100318/05/2022
620 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील प्रशासकीय बदली आदेश श्रीम.तृप्ती आलीम, पर्यवेक्षिका202205189100418/05/2022
621 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील विनंती बदली आदेश श्रीम.रोशनी पेजे, पर्यवेक्षिका202205189100518/05/2022
622 कृषी विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 प्रशासकीय बदल्यांचे आदेश श्री. सर्जेराव आनंदराव कांबळे, विस्तार अधिकारी (कृषि) पं.स. गुहागर202205189102818/05/2022
623 वित्त विभागश्री चंद्रकांत रत्नू खापरे, से.नि.उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199105118/05/2022
624 वित्त विभागश्रीम प्रतिभा प्रभाकर निंबाळकर,पदविधर शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104218/05/2022
625 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202205189102418/05/2022
626 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202205189102618/05/2022
627 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा बाजारपेठ रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105418/05/2022
628 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोमेंडी खुर्द बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202207019107518/05/2022
629 वित्त विभागश्रीम माधुरी गुणाजी पवार कुटुंब निवृत्ती वेतन202207069116918/05/2022
630 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे खामशेत गणेशवाडी ते साखरी ब्रुद्रुक सिमा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण (खामशेत गावातील हदद) ता.गुहागर202206079111617/05/2022
631 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोफळी ऐनाचे तळे रस्ता ग्रामा 117 रस्त्याची दुरुस्ती करणे व आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206079111917/05/2022
632 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोमेंडी भक्त निवास येथे संरक्षण भिंत बांधणे ता.गुहागर202206079112017/05/2022
633 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे खामशेत कुंभारवाडी (कृष्णा पालकर घर ते हनुमानमंदीर) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर202206079112117/05/2022
634 बांधकाम विभाग - चिपळूणअनारी धनगरवाडी रस्त्यावर साकव/कॉजवे बांधणे ता.चिपळूण202206079111317/05/2022
635 बांधकाम विभाग - चिपळूणमुंबई गोवा हायवे (रामा क्र.66) उधळे ब्रु.ते ग्रामपंचायत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.खेड202206079111417/05/2022
636 बांधकाम विभाग - चिपळूणदेर्दे भोईवाडी येथे साकव बांधणे ता. दापोली202205259103617/05/2022
637 सामान्य प्रशासनश्रीम. पूर्वा प्रशांत बापर्डेकर, क.सहा.प्रशासकीय बदली आदेश202205189101817/05/2022
638 सामान्य प्रशासनश्री. प्रशांत दामोदर गावडे. कनिष्ठ सहाययक (लि) प्रशासकीय बदली आदेश202205189101917/05/2022
639 सामान्य प्रशासनश्रीम.रशिला प्रभाकर किर उर्फ पूजा प्रसाद पाडळकर, कनिष्ठ सहाय्यक.प्रशासकीय बदली आदेश202205189102017/05/2022
640 सामान्य प्रशासनश्री. विजय धर्मराज चव्हाण, कनिष्ठ सहाय्यक.प्रशासकीय बदली आदेश202205189102117/05/2022
641 वित्त विभागश्री बालाजी गोपीनाथ राठोड, उपशिक्षक कुटुंब निवृत्ती वेतन202205179104117/05/2022
642 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्रीम.प्रतिक्षा गिरिधर इंगोले व.सहा. शिक्षण विभाग पंचायत समिती,लांजा.202205189101317/05/2022
643 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्री.विजय वासुदेव यादव व.सहा. पंचायत समिती,रत्नागिरी 202205189101417/05/2022
644 सामान्य प्रशासनश्री. बबन नथुराम आडविरकर, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101617/05/2022
645 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. 202205189102217/05/2022
646 सामान्य प्रशासनश्रीम. अर्चना सोपान टापरे, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101717/05/2022
647 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मनोहर सिताराम पवार ता. गुहागर202205129102017/05/2022
648 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. चिंतामण भिकू जाधव ता. मंडणगड202205129102117/05/2022
649 सामान्य प्रशासनश्रीम. शशिकला यशवंत पाटील, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102217/05/2022
650 सामान्य प्रशासनश्री. रोहित रजनीकांत राजापूरकर कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102317/05/2022
651 सामान्य प्रशासनश्रीम. दिप्ती अभिजित मोडसिंग कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102517/05/2022
652 सामान्य प्रशासनश्री. संतोष बाबाजी फुंदे कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102617/05/2022
653 सामान्य प्रशासनश्री. गणेश श्रीपत आईनकर कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102817/05/2022
654 सामान्य प्रशासनश्री. रोहिदास आंबो डुकले कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102917/05/2022
655 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र पावस येथे कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्त करणे ता.रत्नागिरी202205219100913/05/2022
656 वित्त विभागश्रीम जयश्री नारायण शिंगाडे कुटुंब निवृत्ती वेतन धारक202205139103213/05/2022
657 वित्त विभागश्री मनोहर बाळू गराटे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103313/05/2022
658 वित्त विभागश्री सुरेश विश्राम होरंबे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205149103413/05/2022
659 वित्त विभागश्रीम सुप्रिया बळीराम लाड, से.नि.आरोग्य सेवक (महिला) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205159103513/05/2022
660 वित्त विभागश्री मेाहन गोविंद कदम, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205169103713/05/2022
661 वित्त विभागश्री अप्पासाहेब दादू माने, से.नि.उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205169103813/05/2022
662 कृषी विभागकृषि विभागाकडील दैनिक सागर पेपरचे माहे मार्च,एप्रिल चे मंजुरी देयकाबाबतचा आदेश202205109101613/05/2022
663 कृषी विभागकृषि विभागाकडील मा.कृषि विकास अधिकारी यांचे दालनातील A.C.दुरुस्ती देयक मंजुरी बाबतचा आदेश202205109101713/05/2022
664 कृषी विभागकृषि विभागाकडील ई-निविदा जाहिरातीचे रत्नागिरी टाईम्स चे सादिल देयक मंजुर करणेबाबत.202205109101813/05/2022
665 वित्त विभागश्री आनंदा निवृत्ती व्हटाळे, से.नि.कनिष्ठ अभियंता यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103013/05/2022
666 वित्त विभागश्री रविंद्र दत्तात्रय भागवत,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103113/05/2022
667 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरंबेळे तर्फे देवळे धावडेवाडी स्टॉप ते धावडेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206109103213/05/2022
668 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरीळ कळझोंडीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा 230 कि.मी.7/00 ते 7/700 ता.रत्नागिरी202206109103312/05/2022
669 बांधकाम विभाग - चिपळूणमहालक्ष्मी जामसुद मुख्य रस्ता ते शिर बौध्दवाडी मोरेवाडी रस्त्यावरील अन्नपूर्णा नदीवर पूल बांधणे ता.गुहागर202206079111712/05/2022
670 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली बु.खाडेवाडी रस्त्यावरील मोरी (कॉजवे) साकव बांधणे ता.चिपळूण202206079111812/05/2022
671 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपुर्ये तर्फे देवळे सिडमवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105512/05/2022
672 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा खंडवाडी मोरी बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105612/05/2022
673 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपुर्ये तर्फे देवळे ओझरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105712/05/2022
674 बांधकाम विभाग - चिपळूणतुरंबव रामवाडी ते तुरंबव आंबिटगांव रस्‍ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण 202205309110112/05/2022
675 बांधकाम विभाग - चिपळूणखामशेत मेन पोल्ट्री ते खामशेत शाळा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.गुहागर202206079111512/05/2022
676 बांधकाम विभाग - चिपळूणमहालक्ष्मी जामसुत मुख्य रस्ता ते शिर बौध्दवाडी मोरेवाडी रस्या् वरील अन्नपुर्णा नदीवर पुल बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206069110612/05/2022
677 वित्त विभागश्री दिपक महादेव केळकर,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205129102912/05/2022
678 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतिवरे तर्फे देवळे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101012/05/2022
679 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदाभाळे बेलकरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101112/05/2022
680 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचोरवणे चव्हाणवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205199100512/05/2022
681 वित्त विभागश्रीम नीता नंदकुमार यादव,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105412/05/2022
682 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचांदोर दोन आंबा ते वरची गोरेवाडी रस्ता तयार करुन डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202205209100612/05/2022
683 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोतापूर करंबेळे फाटा ते अडी याला जोडणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207019107412/05/2022
684 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमेढे तर्फे फुणगुस मांजरे रस्ता (इजिमा 59) कोंडये जुवे केटारी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207159108911/05/2022
685 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीफुणगुस गुरववाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा.59) ता.संगमेश्वर202207159109011/05/2022
686 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रजिमा 47 ते संगमेश्वर कसबा देवपाट रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा 180) ता.संगमेश्वर202205219100811/05/2022
687 कृषी विभागखरीप हंगाम नियोजन बैठक दिनांक 13/05/2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजता202205119101911/05/2022
688 वित्त विभागश्री सुभाष गोविंद कांबळे,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102211/05/2022
689 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र3796 दिनांक,-11/5/2022 अन्वये श्री. अ अ. हमीद काझी, व स अर्जित रजा या आदेशन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102211/05/2022
690 वित्त विभागश्री भिमराव रामचंद्र गवंडी, से.नि.सहा लेखाधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102311/05/2022
691 वित्त विभागश्री नरेंद्र शंकर भुवड, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102411/05/2022
692 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक -11 मे 2022.202205119102511/05/2022
693 वित्त विभागश्री अभिमन्यू अर्जुन शेडगे,पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102611/05/2022
694 वित्त विभागश्री हरिश्चंद्र लक्ष्मण राऊत,मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205129102711/05/2022
695 कृषी विभागश्री. अजय शेंडे, कृषि विकास अधिकारी यांचे रजा मंजूरीबाबतचे आदेश व कार्यभार हस्तांतरण आदेश202205069101211/05/2022
696 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रा.आ.केंद्र साटवली कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.लांजा202205279101511/05/2022
697 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.शाळा धामणी सुशोभिकरण (एक वर्गखोली इमारत) बांधकाम करणे ता.संगमेश्वर202205279101611/05/2022
698 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटेभ्ये आडकरवाडी रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149105210/05/2022
699 वित्त विभागश्री मनोहर बाळकृष्ण सावंत,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109101910/05/2022
700 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा क्र. रजिप /शिक्षण /अ.3/3723/दिनांक.10.05.2022 अन्वये श्री. प्रकाश यशवंत जाधव, परिचर, अर्जित रजा या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आली202205109102010/05/2022
701 वित्त विभागश्री प्रकाश धकटू गुरव,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109102110/05/2022
702 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभडकंबा बनेवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101210/05/2022
703 वित्त विभागश्री विलास काशिराम गमरे सेवानिवृत्त चैाकीदार202205099101209/05/2022
704 वित्त विभागश्रीम धनश्री उदयराव कुलकर्णी से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण202205099101309/05/2022
705 वित्त विभागश्री शांताराम महादेव भिसे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101409/05/2022
706 वित्त विभागश्री दिनकर शंकर लाटकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101509/05/2022
707 वित्त विभागश्री दिनेश रमाकांत वेदक, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101609/05/2022
708 वित्त विभागश्रीम कविता दत्तात्रय मराठे, , से.नि.उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101709/05/2022
709 वित्त विभागश्री सुरेश गोपाळ बाईत,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101809/05/2022
710 वित्त विभागश्री हरिश्चंद्र सोपान घुणे, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069101106/05/2022
711 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/3626/दिनांक 6/5/2022 अन्वये श्री.दिलीप कृष्णा गुरव,परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204279100706/05/2022
712 वित्त विभागश्री विजय पांडुरंग महाकाळ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069100906/05/2022
713 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखानू गावडेवाडी अंतर्गत कृष्णा सुवारे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206149103606/05/2022
714 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडिंगणी सोलकरवाडी खांबेवाडी बौध्दवाडी स्मशानभुमी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202207159109106/05/2022
715 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडिंगणी कुरण बागवाणीकोंड रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207159109206/05/2022
716 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाठरे सावंतवाडा येथील रस्त्याच डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206039101805/05/2022
717 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीउमरे गावमंदिराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206039101905/05/2022
718 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटिके कांबळेवाडी नवलाई मंदिर रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206039102005/05/2022
719 वित्त विभागश्रीम वैशाली धोंडीराम दाभोळकर,सफाई कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105205/05/2022
720 वित्त विभागश्री चंद्रशेखर प्रभाकर सरदेशपांडे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205049100704/05/2022
721 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप /शिक्षण /3512/दिनांक 2/5/2022 अन्वये श्री.गिरीधर विनोद कुबल,कनिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे.202204279100802/05/2022
722 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/शिक्षण /अ -3/3513/दिनांक -2/5/2022 अन्वये श्रीम. सुरेखा सतीश घावट, वरिष्ठ सहाय्यक यांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204269100402/05/2022
723 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र.3415 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेश श्री. सुशांत श्रीपत मोरे, वरिष्ठ सहायक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली202204259100228/04/2022
724 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र 3416 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेशाने श्री. दीपक गुणाजी पवार, परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे202204259100328/04/2022
725 शिक्षण विभाग - प्राथमिकअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री.प्रमोद भिवा खापरे (क.स.),शिक्षण विभाग -प्राथमिक, जि. प. रत्नागिरी.202204289100928/04/2022
726 वित्त विभागश्री विलास सखाराम कदम, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202204299100628/04/2022
727 वित्त विभागसूर्यकांत नाना लांजेकर सहा. पशुधन विकास अधिकारी यांचे निवृत्तीवेतन प्रकरण202204279100426/04/2022
728 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204269101026/04/2022
729 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202204269101126/04/2022
730 कृषी विभागसन 2023 व सन 2024 मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची यादी प्रसिध्द करणे संवर्ग :- विस्तार अधिकारी (कृषि)202204259100325/04/2022
731 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204259100525/04/2022
732 कृषी विभागश्री. राजकुमार कृष्णा धायगुडे, विस्तार अधिकारी (कृषि) सेवापुनविर्लोकन करणेबाबत आदेश202204259100725/04/2022
733 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेवाखंड क्षमापित करणे श्री. अरविंद शिवराम महाकाळ पदवीधर शिक्षक ,जि. सांडेलागवण ता. रत्नागिरी.202204259100125/04/2022
734 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळवडे ग्रामपंचायत समोर घोसाळकरवाडी रस्याोसवरील नदीला साकव (कॉजवे) बांधणे ग्रा.मा. 312 ता. चिपळूण202205259103225/04/2022
735 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोकरे वीरवाडी नदीला कॉजवे (साकव) बांधणे. ता चिपळूण202205259103325/04/2022
736 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री. शेखर सावंत, उप मु. का. अ. (साप्रवि), जि. प. रत्नागिरी.202204219100121/04/2022
737 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी देऊळवाडी श्री गोविंद भोसले यांचे घराजवळ नदीवर कॉजवे बांधणे ता. चिपळूण202205259103120/04/2022
738 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे उटंबर चिंचवडवाडी महालक्ष्मी मंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102718/04/2022
739 बांधकाम विभाग - चिपळूणकिन्हळ येथे साकव बांधणे ता. दापोली202205259102818/04/2022
740 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. अडरे अंतर्गत रस्ता क्रॉक्रीटीकरण करणे ता. चिपळूण202205259102918/04/2022
741 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र अडरे अंतर्गत सभागृह बांधणे ता. चिपळूण202205259103018/04/2022
742 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे ओळगाव जि.प.शाळा ते चव्हाण रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102118/04/2022
743 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र आंबवली वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102218/04/2022
744 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ.तिसंगी कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102418/04/2022
745 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोंढ्ये बौध्दवाडी नं.1 रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102518/04/2022
746 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र शिव बुद्रुक येथील मुख्य इमारत छप्पर व अंतर्गत दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102618/04/2022
747 बांधकाम विभाग - चिपळूणपाचेरीसडा कोंडवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे चिपळूण202205259102312/04/2022
748 बांधकाम विभाग - चिपळूणताम्हणमळा सहाणवाडी रस्ता खडीकरण, डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे ता. चिपळूण202205259103411/04/2022
749 बांधकाम विभाग - चिपळूणताम्हणमळा सहाणवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण202205259103511/04/2022
750 बांधकाम विभाग - चिपळूणबोंडीवली सुतारवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259101911/04/2022
751 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कादीवली प्र.रा.मार्ग ते हनुमाननगर रस्ता ग्रामा 49 डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102011/04/2022
752 बांधकाम विभाग - चिपळूणआडे शिवाजीनगर उर्वरित रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259101411/04/2022
753 बांधकाम विभाग - चिपळूणपिचडोली गवळवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा 103 ता.दापोली202205259101611/04/2022
754 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे वरचीवाडी लमाणी रस्ता ते नितेश चव्हाण घरापर्यंत रस्ता तयार करणे ता. चिपळूण202205259101708/04/2022
755 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे वरचीवाडी लमाणी रोड श्री जनार्दन चव्हाण घर ते चव्हाण कुलदेवता मंदिरापर्यंत रस्ता तयार करणे ता. चिपळूण202205259101808/04/2022